Ισόγειο

«Θεσσαλονίκη. Ο χώρος και ο χρόνος».

Το θέμα είναι η ίδρυση της Θεσσαλονίκης, ο χρόνος και το περιβάλλον που ιδρύθηκε.

Στο κέντρο του χώρου υπάρχει κατακόρυφο πανό, στην κορυφή του οποίου αποτυπώνεται η προσωποποίηση της Θεσσαλονίκης από ανάγλυφο του 4ου αι., ενώ πιο κάτω γίνεται προβολή διαφανειών με προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ­ιστορία της πόλης διαχρονικά. Χαμηλότερα είναι τυπωμένο το κείμενο του αρχαίου γεωγράφου Στράβωνα που δίνει πληροφορίες για την ίδρυση και την ονομασία της Θεσσαλονίκης.

Μπροστά στο πανό, στο δάπεδο, γίνεται προβολή στην οποία παρουσιάζεται ο γεωγραφικός χώρος της Θεσσαλονίκης, με την πλούσια γη, όπου η ανθρώπινη παρουσία χρονολογείται ήδη από την 6η χιλιετία π.Χ., ενώ στην εποχή του χαλκού (3000-1100 π.Χ.) έχουν  δημιουργηθεί πολλοί οργανωμένοι οικισμοί. Σ’ αυτό το χώρο το 315 π.Χ. ο Κάσσανδρος ιδρύει τη Θεσσαλονίκη με εγκατάσταση κατοίκων από 26 πολίσματα της γύρω περιοχής. Στην περίμετρο του χώρου υπάρχει έντυπο και διαδραστικό χρονολόγιο με γεγονότα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πόλη, καθώς και βίντεο με τη χαρτογραφική ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, υπάρχουν και πληροφοριακοί σταθμοί, όπου άτομα που δεν μπορούν να ανεβούν στους επάνω ορόφους έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά στην έκθεση.