Επικοινωνία

- Ωράριο λειτουργίας: http://www.mbp.gr/
- Μέγιστος αριθμός επισκεπτών 70 άτομα
- Τηλ.: 2310 267 832
- E-mail: info@lpth.gr, mbp@culture.gr
- Επίσκεψη οργανωμένων επισκεπτών – σχολεία: Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2310 267832