4ος Όροφος

«Θεσσαλονίκη. Στους δρόμους του εμπορίου».

Το θέμα είναι το εμπόριο και η οικονομία της πόλης, οι άνθρωποι και οι τόποι του εμπορίου, τα προϊόντα και οι παραγωγικές δραστηριότητες.

Στο πλατύσκαλο του ορόφου υπάρχει ξύλινη κατασκευή με κυκλικό άνοιγμα-φινιστρίνι, όπου προβάλλεται η εικόνα της Θεσσαλονίκης που έχει κάποιος, όταν την προσεγγίζει από τη θάλασσα με πλοίο.

Στη σκηνογραφική σύνθεση του κεντρικού χώρου, που είναι διαρθρωμένη σταυροειδώς, παραπέμποντας στους άξονες Ανατολή-Δύση και Βορράς-Νότος, γίνεται συνδυασμός αρχαιολογικού υλικού και γραφιστικών συνθέσεων. Το αρχαιολογικό υλικό είναι αμφορείς, με τους οποίους γινόταν το διαμετακομιστικό εμπόριο, και νομίσματα διάφορων εποχών. Το πληροφοριακό υλικό στα τέσσερα οριζόντια γραφιστικά αφορά τις εμπορικές συναλλαγές της Θεσσαλονίκης με άλλες πόλεις, τα μεταφορικά μέσα για τη διακίνηση του εμπορίου, τις αγορές της πόλης και επαγγέλματα και παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Στον περιμετρικό τοίχο του χώρου τέσσερις οθόνες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα προβάλλουν στο χάρτη τις διαδρομές μεταξύ της Θεσσαλονίκης και πόλεων με τις οποίες κατά περιόδους υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές.

Στα περιμετρικά δωμάτια παρουσιάζονται με φωτοτράπεζες, προβολές βίντεο και αρχαιολογικό υλικό η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι αγορές της πόλης διαχρονικά, τα προϊόντα, οι άνθρωποι του εμπορίου, οι συντεχνίες των επαγγελμάτων διαχρονικά, ο εκσυγχρονισμός και η εκβιομηχάνιση στο 19ο αι., η δημιουργία εργατικής τάξης και οι κοινωνικές αλλαγές που έφερε η νέα εποχή της παραγωγικής δραστηριότητας.