2ος Όροφος

«Θεσσαλονίκη. Μνημεία και ιστορία».

Το θέμα είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Στο πλατύσκαλο του ορόφου γίνεται διάλογος του χθες με το σήμερα, καθώς η θέα που προσφέρει το παράθυρο προς την πολυσύχναστη παραλιακή λεωφόρο σήμερα αντιπαραβάλλεται με τα κινηματογραφικά πλάνα από παρελάσεις και αφίξεις επισήμων στην ίδια λεωφόρο στις αρχές του 20ού αι., που προβάλλονται σε οθόνη δίπλα στο παράθυρο.

Στον κεντρικό χώρο παρουσιάζονται οι ιστορικές περίοδοι της Θεσσαλονίκης σε γενικές γραμμές, έχοντας ως αφετηρία επτά σημαντικά μνημεία της πόλης. Η παρουσίαση γίνεται με βίντεο σε επτά οθόνες, μία για κάθε μνημείο, που είναι τοποθετημένες πάνω σε φωτεινό διάγραμμα με τους βασικούς δρόμους της πόλης, σε σημεία που δηλώνουν την πραγματική τοπογραφική τους θέση. Τα μνημεία αφετηρίας είναι:

• Η Χρυσή πύλη (κατεδαφίστηκε το 1911 μαζί με τμήμα των δυτικών τειχών της πόλης), για να τονιστεί η σημασία της Θεσσαλονίκης στη ρωμαϊκή περίοδο της ιστορίας της, τότε που οι Ρωμαίοι της παραχωρούν προνόμια και ανακηρύσσεται «ελεύθερη πόλη»
• Η ρωμαϊκή Αγορά (2ος-3ος αι.), διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να δοθεί μία εικόνα της δημόσιας ζωής της πόλης στα ρωμαϊκά χρόνια
• Το γαλεριανό συγκρότημα (αρχές 4ου αι.), για να παρουσιαστεί το σταδιακό πέρασμα από την αρχαία στη χριστιανική θρησκεία, που γίνεται δομικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της βυζαντινής αυτοκρατορίας
• Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, για να δηλωθεί ο σημαντικός ρόλος που έπαιξε η λατρεία του αγίου στην ιστορία της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, από θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική άποψη.
• Ο ναός των Αγίων Αποστόλων (1310-14), για να σχολιαστεί η σημασία της πόλης στην ύστερη βυζαντινή περίοδο (13ος αι.-1453), τότε που είναι η δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη.
• Ο ναός της Αχειροποιήτου (450-475), ο αρχαιότερος σωζόμενος χριστιανικός ναός στη Θεσσαλονίκη, για να παρουσιαστεί το τέλος της βυζαντινής και η αρχή της οθωμανικής περιόδου, αφού ήταν ο πρώτος ναός που μετατράπηκε σε τζαμί (Εσκί Τζουμά τζαμί) και την τύχη του ακολούθησαν και άλλοι ναοί της πόλης.
• Το Επταπύργιο για να παρουσιαστεί η οθωμανική περίοδος της ιστορίας της πόλης.

Στα περιμετρικά δωμάτια μία σειρά από φωτοτράπεζες εστιάζουν σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης, όπως η σφαγή στον Ιππόδρομο το 390, το λατινικό βασίλειο (1204-1224), η επανάσταση των Ζηλωτών (1342-1349), η επανάσταση του 1821, ο Μακεδονικός αγώνας (1904-1908), το κίνημα των Νεότουρκων (1908), η απελευθέρωση το 1912, ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος.