1ος Όροφος

«Θεσσαλονίκη. Μεταμορφώσεις».

Το θέμα αφορά την πολεοδομική ιστορία της Θεσσαλονίκης και τις υποδομές της.

Στον κύριο χώρο το κεντρικό έκθεμα είναι τρισδιάστατη γραφιστική σύνθεση, που διαρθρώνεται σε επάλληλα επίπεδα-δόμους, απεικονίζοντας τοιχοδομίες και φόρμες που χαρακτηρίζουν κατά εποχές την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης. Στην κυκλική πλατφόρμα που αποτελεί τη βάση της σύνθεσης, στην μπροστινή της όψη παρουσιάζεται σε προβολή η πολεοδομική εξέλιξη της πόλης διαχρονικά, από τον αρχικό της πυρήνα των 2.000 στρεμμάτων μέχρι την τελική της έκταση των 3.000 στρεμμάτων, που έμεινε η ίδια μέχρι και το 19ο αι. Στην υπόλοιπη έκταση της πλατφόρμας είναι «αφημένα» διάφορα αρχαία, υπαινιγμός για την πόλη που το παρελθόν της είναι θαμμένο κάτω από τις θεμελιώσεις των σύγχρονων πολυκατοικιών. Στον περιμετρικό τοίχο του χώρου παρουσιάζονται σε τρεις οθόνες οι βασικές υποδομές της πόλης, η οχύρωση, η ύδρευση και το λιμάνι.

Στα περιμετρικά δωμάτια σχολιάζονται θέματα που αφορούν την αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης στο τέλος του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι., όπως το γκρέμισμα των τειχών της πόλης, η εξάπλωσή της, η πυρκαγιά του 1917 και ο επακόλουθος πολεοδομικός ανασχεδιασμός της πόλης από το Γάλλο αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Ερνέστ Εμπράρ.